28 syys 2019
G7 SM | Laihia
04 loka 2019
ISRA Worlds | Corby, UK